Projektové řízení
Psaní projektů, strategické plánování, vedení projektů, finanční řízení, fundraising

Co Vám monu nabídnout?

V prámci projektového řízení se zaměřuji na

 • psaní projektů do českých dotačních programů a EU
 • maping zdrojů šitý na míru
 • vyhledávání zdrojů
 • sestavování projektových rozpočtů pro organizace i projekty
 • vyhotovení strategických analýz a plánů fundraisingu
 • psaní, konzultace a nastavení metodických postupů
 • konzultace a podpora v rozjezdu projektového řízení a nových projektů

Můžeme spolupracovat téměř ve všech oblastech. Své dobré i špatné zkušenosti mohu nabídnout především školám a NNO v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivitách, sociální oblasti, komunitního života a start up.

Konzultuji a spolupracuji převážně v Praze a Středočeském kraji. Po vzájemné domluvě za Vámi mohu dojet i dál.

Psaní projektů

Chystáte se předložit projekt  a nemáte dostatek kapacit na jeho napsání?


Nabízím zkušenosti se psaní projektů pro:

 • Operační program Praha - pól růstu ČR (MHMP)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)
 • Dočačních tytulů pro ČRA, MŠMT, MV, MK
 • Dotací ÚSC: krajů a obcí
 • Nadačních fondů
 • konkrétních podniků s programy

 

Projektové řízení

Začínáte s projektovým řízením nebo potřebujete krátkodobou výpomoc?

Nabím zkušenosti s:

 • nastavením ekonomicko-organizční činnosti v začátcích projektu
 • psaním průběžných a závěrečných zpráv
 • finančním řízenín
 • rozpočtováním výcezdrojových projektů i organizace 
 • sledování cash flow organizace/projektu


Vyhledávání finančních zdrojů

Máte nápad/projekt a chybí Vám finance nebo hledáte partnery?

Nabízím maping terénu v oblasti

 • existujících podobných projektů
 • spřátelených organizací
 • potenciálních zdrojů

Strategické plánování a analýza

Nastavujete projektové řízení nebo Fundraising?

Nabízím

 • Sestavení Fundraisingovou strategii/plán
 • Konzultace při nastavování procesů projektového řízení
 • Podporu při nastavení finančních procesů
 • Zpracování odborných textů a interních postupů

 

Neváhejte mě kontaktovat, pokud ...

 • Chystáte se podat projekt do  Operačních programů v rámci ČR? Nabízím Vám  své zkušenosti s psaním, podáváním, realizací a kontrolou projektů. Projekt mohu napsat na základě Vašich požadavků sama nebo Vám pomoci s koordinací či vedením projektu.
 • Nemáte dostatečnou kapacitu na napsání projektu a jeho administraci? Píšu projekty a pomáhám projít procesem hodnocí. Pomoci mohu i při realizaci projektu, jeho finančním vedení a vyúčtování.
 • Máte projekt a hledáte finanční zdroje? Mapuji a vyhledávám vhodné finanční zdroje, spřízněné projekty a potenciální partnery z ČR.
 • Máte nápad na projekt, ale nevíte jak ho realizovat? Kde začít? Věřím, že existují možnosti, o kterých zatím nevíte. Pomohu Vám je najít. Často pomůže vytvoření podnikatelského záměru/projektu a analýza trhu nebo vyhledání možných finančních zdrojů.
 • Byl Vám schválen projekt a nemáte zkušenosti s projektovým řízením? Pomohu Vám nastavit postupy, v začátku administrace, se zprávami a vyúčtováním.
 • Potřebujete nastavit finanční procesy v projektovém řízení?
 • Nevíte si rady s projektovými rozpočty?
 • Realizovali jste projekt a teď nevíte, jak na vyúčtování?
 • Hledáte někoho na psaní metodiky?
 • Rozhodli jste se dělat fundraising a nevíte kde začít?
 • Hledáte někoho, kdo Vám pomůže sestavit fundraisingovou strategii/plán?
 • Orientační ceník služeb

  ceny jsou stanoveny smluvně

  1. konzultace

  osahuje 1-2h času a pření záklaních informací

  0 Kč

  Konzultace konkrétního případu

  obsahuje 1h započatého času

  400 Kč

  Maping terénu projektu/organizace

  probíhá zpravidla 2-3 měsíce; cena se odvíjí od požadavků klienta

  250

  Kč/hod

  Sestavení Fundraisingové strategie/plánu

  probíhá zpravidla 1-2 měsíce; cena se odvíjí od požadavků klienta a přepožených informací

  250-300 Kč/hod

  Metodická činnost

  odvíjí se od obsahu a odbornosti

  300-500 Kč

  Sledování výzev a jejich vytipování

  obsahuje sledování možností, vytipování a konzultaci projektu

  (doporučený měsíční fond 4-7h)

  250 Kč/hod

  Sestavení projektového/organizačního rozpočtu

  může obsahovat konzultace, návrh rozpočtu na základě podkladů a společné dotvoření, předání informací jak s ním dále pracovat

  cena se odvýjí od časové náročnosti, množství projetků/ nákladů, stavu rozpracování a podkladů

  (minimální fond je 32h)

  250-400

  Kč/hod

  Psaní žádostí pro Nadační fondy/malé projekty

  Osahuje konzultace, sběr dat a vyhotovení žádosti pro nadační fondy či nadace.

  Součástí může být vyhotovení projektového rozpočtu organizace.

  Sazba se pohybuje v návaznosti na dostupnost infromací, vedlejší práce a výši rozpočtu projektu

  Celková cena se zpravidla pohybuje v rozmezí 24h dle náročnosti projektu

  250

  Kč/hod

  Psaní žádostí - Dotace

  Obsahuje konzultace, sběr dat, vyhotovení žádosti.

  Součástí může být vyhotovení projektového rozpočtu, zajištění potřebných příloh, metodická činnost

  Sazba se pohybuje v návaznosti na dostupných informacích, míře spolupráce, vedlejší práce, aj. domluvě

  Celková cena se zpravidla pohybuje v rozmezí 12 - 25 tisíc

  250-350

  Kč/hod

  Kompletní podání žádosti dotací EU v ČR

  Obsahuje kompetní vyhotovení žádosti, tvorbu projektu a jeho rozpočtu vč. požadovaných příloh

  Sazba se pohybuje v návaznosti na dostupnost informací, míře spolupráce, výši rozpočtu, náročnosti pravidel, domluvě, aj.

  Celková cena projektů do 10 mil. s minimálním počtem partnerů se zpravidla pohybuje v rozmezí 45-60 tisíc (náročnost zpracování se odvíjí od velikosti projektu a počtu partnerů)

  250-450

  Kč/hod

  Vedení realizovaných projektů

  Obsahem může být finanční i projektové řízení projektu, sledování rozpočtu, zpracování průběžných zpráv

  Cena se odvíjí od konkrétní náplně práce, časového fondu a míře zodpovědnosti.

  250-450 Kč