Mé zkušenosti
Stručný životopis

Jsem vystudovaná ekonomka. V oblasti projektového řízení, metodiky a psaní projektů se pohybuji již od roku 2004.

Za tu dobu jsem získala zkušenosti jako:

 • referent správy účelových fondů v rámci Ekonomického odboru na Městké části Praha 3
 • metodička a  finanční manažerka globálních grantů v rámci OP VK (MŠMT)
 • metodička OP PI (MPO)
 • odborná ekonomka v programu Varianty (Člověk v tísni, o. p. s.)
 • fundraiserka menších NNO
 • metodička, finanční manažerka, organizátorka a fundraiserka "na volné noze"

Díky těmto pozicím jsem získala zkušenosti v činnostech:

 • Kompletní proces žádostí od sepsání a podání až po schválení a následnou realizaci vč. kontrol na místě;
 • Psaní žádostí projektů a jejich předkládání;
 • Finanční řízení projektu a rozpočtování;
 • Metodická činnost na projektech;
 • Veřejné zakázky;
 • Vyhledávání zdrojů, maping terénu projektu/organizace
 • Sestravování strategických plánů a dokumentů;
 • Nastavování procesů v projektovém řízení
 • Uživatelský vývoj informačních systémů a lektrovování jeho používání

Zároveň jsem získala zkušenosti se psaním, vedením a administrativnou projektů ze zdrojů

 • Ministerstva škoství (dotace, strukturální fondy)
 • Ministerstva práce a sociálních věcí (dotace, strukturální fondy)
 • ČRA (dotace)
 • Hlavního města Prahy (dotace, strukturální fondy)
 • Českoněmeckého fondu a dalších nadačních fondů
 • Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva zahraničních věcí (dotace)
 • Kraje a obce (dotace)

Nyní tyto zkušenosti ráda sdílím dál.

Zaměřuji se na oblast vzdělávání, volnočasových aktivit, práce s rodinou, komunitní život, návrat k přírodě, sociální péče, kultura a zdraví.

Velmi blýzké mi jsou alternativní projekty, start up a vzdělávání, komunitní život. Projekty, co pomáhají změnit Svět.

Dělá mi radost předat jiným své zkušenosti a navést je na to, jak zrealizovat jejich projekty. Ráda budu spolupracovat i s Vámi.


Bc. Jana Hvězdová, DiS.